Học tiếng Anh > call

call

gọi; tiếng kêu, tiếng gọi
« Back to Glossary Index