Học tiếng Anh > careful

careful

cẩn thận, cẩn trọng, biết giữ gìn
« Back to Glossary Index