Học tiếng Anh > carry

carry

mang, vác, khuân chở
« Back to Glossary Index