Học tiếng Anh > cause

cause

nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên
« Back to Glossary Index