Học tiếng Anh > celebrate

celebrate

kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm; tán dương, ca tụng
« Back to Glossary Index