Học tiếng Anh > civil

civil

(thuộc) công dân
« Back to Glossary Index