Học tiếng Anh > claim

claim

đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
« Back to Glossary Index