Học tiếng Anh > classic

classic

cổ điển, kinh điển
« Back to Glossary Index