Học tiếng Anh > clever

clever

lanh lợi, thông minh. tài giỏi, khéo léo
« Back to Glossary Index