Học tiếng Anh > climb

climb

leo, trèo
« Back to Glossary Index