Học tiếng Anh > crown

crown

vương miện, vua, ngai vàng; đỉnh cao nhất
« Back to Glossary Index