Học tiếng Anh > curve

curve

đường cong, đường vòng; cong, uốn cong, bẻ cong
« Back to Glossary Index