Học tiếng Anh > cruel

cruel

độc ác, dữ tợn, tàn nhẫn




« Back to Glossary Index