Học tiếng Anh > crush

crush

ép, vắt, đè nát, đè bẹp
« Back to Glossary Index