khóc, kêu la; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la
« Back to Glossary Index