Học tiếng Anh > curb

curb

kiềm chế, nén lại, hạn chế
« Back to Glossary Index