Học tiếng Anh > curious

curious

ham muốn, tò mò, lạ lùng
« Back to Glossary Index