Học tiếng Anh > curiously

curiously

tò mò, hiếu kỳ, lạ kỳ
« Back to Glossary Index