Học tiếng Anh > current

current

hiện hành, phổ biến, hiện nay; dòng (nước), luống (gió)
« Back to Glossary Index