Học tiếng Anh > dancer

dancer

diễn viên múa, người nhảy múa
« Back to Glossary Index