Học tiếng Anh > dare

dare

dám, dám đương đầu với; thách
« Back to Glossary Index