Học tiếng Anh > deep

deep

sâu, khó lường, bí ẩn
« Back to Glossary Index