Học tiếng Anh > deeply

deeply

sâu, sâu xa, sâu sắc
« Back to Glossary Index