Học tiếng Anh > defeat

defeat

đánh thắng, đánh bại; sự thất bại (1 kế hoạch), sự tiêu tan (hy vọng..)
« Back to Glossary Index