Học tiếng Anh > defence

defence

cái để bảo vệ, vật để chống đỡ, sự che chở
« Back to Glossary Index