Học tiếng Anh > definite

definite

xác định, định rõ, rõ ràng
« Back to Glossary Index