Học tiếng Anh > definition

definition

sự định nghĩa, lời định nghĩa
« Back to Glossary Index