Học tiếng Anh > delay

delay

sự chậm trễ, sự trì hoãn, sự cản trở; làm chậm trễ
« Back to Glossary Index