Học tiếng Anh > deliberate

deliberate

thận trọng, có tính toán, chủ tâm, có suy nghĩ cân nhắc
« Back to Glossary Index