Học tiếng Anh > deliberately

deliberately

thận trọng, có suy nghĩ cân nhắc
« Back to Glossary Index