Học tiếng Anh > delicate

delicate

thanh nhã, thanh tú, tế nhị, khó xử
« Back to Glossary Index