Học tiếng Anh > delight

delight

sự vui thích, sự vui sướng, điều thích thú; làm vui thích, làm say
« Back to Glossary Index