Học tiếng Anh > deliver

deliver

cứu khỏi, thoát khỏi, bày tỏ, giãi bày
« Back to Glossary Index