Học tiếng Anh > departure

departure

sự rời khỏi, sự đi, sự khởi hành
« Back to Glossary Index