Học tiếng Anh > depend

depend

phụ thuộc, tùy thuộc; dựa vào, ỷ vào, trông mong vào
« Back to Glossary Index