Học tiếng Anh > deposit

deposit

vật gửi, tiền gửi, tiền đặt cọc; gửi, đặt cọc
« Back to Glossary Index