Học tiếng Anh > depress

depress

làm chán nản, làm phiền muộn; làm suy giảm
« Back to Glossary Index