Học tiếng Anh > depressed

depressed

chán nản, thất vọng, phiền muộn; suy yếu, đình trệ
« Back to Glossary Index