Học tiếng Anh > depressing

depressing

làm chán nản làm thát vọng, làm trì trệ
« Back to Glossary Index