Học tiếng Anh > depth

depth

chiều sâu, độ dày
« Back to Glossary Index