Học tiếng Anh > describe

describe

diễn tả, miêu tả, mô tả
« Back to Glossary Index