Học tiếng Anh > description

description

sự mô tả, sự tả, sự miêu tả
« Back to Glossary Index