Học tiếng Anh > desire

desire

ước muốn; thèm muốn, ao ước
« Back to Glossary Index