Học tiếng Anh > disappoint

disappoint

không làm thỏa ước nguyện, ý mong đợi; thất ước, làm thất bại
« Back to Glossary Index