Học tiếng Anh > disapproval

disapproval

sự phản đổi, sự không tán thành
« Back to Glossary Index