Học tiếng Anh > disapprove

disapprove

không tán thành, phản đối, chê
« Back to Glossary Index