Học tiếng Anh > discovery

discovery

sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện ra
« Back to Glossary Index