Học tiếng Anh > disease

disease

căn bệnh, bệnh tật
« Back to Glossary Index