Học tiếng Anh > drive

drive

lái , đua xe; cuộc đua xe (điều khiển)
« Back to Glossary Index