Học tiếng Anh > drop

drop

chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu…)
« Back to Glossary Index